Adam Mickiewicz Quotes

Adam Mickiewicz Quotes

Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
Że według bożego rozkazu:
Kto za życia choć raz był w niebie,
Ten po śmierci nie trafi od razu.

Share Page

Adam Mickiewicz Wiki

Adam Mickiewicz At Amazon