Alberts Bels Quotes

Alberts Bels Quotes

Bet vai mēs visi neesam savtīgi? Domāja Strūga. Vai arī es nestrādāju tāpēc, ka mana personiskā ādere mani dzen? Vai es darbā vispirms nerodu personisku interesi un pēc tam tikai sabiedrisko? Darbā vispirms es atrodu savu prieku.

Ja cilvēki neiemācīsies veidot laiku, tad viņi neiemācīsies neko. Kur tad ir pagrieziena punkts, svira, kas apvērsa pasauli? Līdz zināmam brīdim cilvēkus veidoja laiks, tagad laiku veido cilvēki. Jāsaka, ne vienmēr cilvēkiem tas izdodas.

Share Page

Alberts Bels Wiki

Alberts Bels At Amazon