Bojan Savić Ostojić Quotes

Bojan Savić Ostojić Quotes

čitanje, štivo, jeste jedan kraj (krak, okrajak) dela, vidljivog samo u tački preloma (frakture, fragmentacije); dela čija je celina za autora neuhvatljiva, za čitaoca nesaglediva.

Share Page

Bojan Savić Ostojić Wiki

Bojan Savić Ostojić At Amazon