John C. Lennox Quotes

John C. Lennox Quotes

Darwin'in ifadesiyle:"O korkunç şüpheyi her zaman yaşarım: Daha düşük seviyedeki hayvan zihinlerinden gelişen insan zihninin hükümlerinin herhangi bir değeri var mıdır ve ya güvenilir midir diye

Evreni işleten mekanizmalarla onu var eden ya da idame ettiren sebebi birbirine karıştırmamalıyız

Tabii ki Tanrı, Laplace'nin (eşyanın nasıl işlediğine dair) matematiksel tarifinde yer almaz, tıpkı Bay Ford'un içten yanmalı motorun bilimsel tarifinde yer almadığı gibi.

Evren, serinkanlılığımızı koruyamayacağımız kadar büyüleyici.

It's much easier, after all, to learn mathematics from someone who's made a few mistakes. It's impossible to learn it from someone who always gets it right.

Share Page

John C. Lennox Wiki

John C. Lennox At Amazon