Maxence Fermine Quotes

Maxence Fermine Quotes

Ir divu veidu cilvēki.
Ir tie, kas dzīvo, spēlē un mirst.

Un tie, kas nekad nedara neko citu, kā vien turas līdzsvarā uz dzīves smailes.

Ir aktieri.
Un ir virves dejotāji.

Share Page

Maxence Fermine Wiki

Maxence Fermine At Amazon