Miroslav Antić Quotes

Miroslav Antić Quotes

In order to truly love, you have to grow up to become a child.. Miroslav Antić
In order to truly love, you have to grow up to become a child.

These are your poems. Don’t ask how I discovered your thoughts. Maybe sometimes I was: you. Maybe sometimes you were also me a bit. Maybe together we were the world.

Ovo su tvoje pesme. Ne pitaj kako sam saznao šta misliš. Možda sam ponekad bio: ti. Možda si i ti pomalo bio ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.

My home is my country, and it’s in heaven. My home is, therefore, heaven. And it’s in the space. My home is, therefore, universe. And it’s in my head. That means that I have no other homeland – but myself!

Moj dom je moja zemlja, a ona je na nebu. Moj dom je, dakle, nebo. A ono je u svemiru. Moj dom je, dakle, vasiona. A ona je u mojoj glavi. Znači da ja nemam drugog zavičaja – sem sebe!

Ali ipak uz mene se može, mada je neobično,
Sa mnom je opasno hteti, ja nikad ne odustajem.

Share Page

Miroslav Antić Wiki

Miroslav Antić At Amazon