';

Arne Næss Nature Quotes

Arne Næss Nature Quotes

Arne Næss

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
...er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende og konkurranseformet opphold i natur.
Arne Næss
BestQuotes4Ever.com
...er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende og konkurranseformet opphold i natur.

Nature, Competition