';

Mark Twain Wisdom Messages

Mark Twain Wisdom Messages

Mark Twain

Mark Twain Quotes at Best Quotes Ever
Никога не съм позволявал на училището да попречи на образованието ми.

Wisdom