';

Mohammad Fauzil Adhim Famous Writing Quotes

Mohammad Fauzil Adhim Famous Writing Quotes

Mohammad Fauzil Adhim

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
Sesungguhnya, penulis yang bersemangat jauh lebih menjanjikan daripada penulis yang berbakat.
Mohammad Fauzil Adhim
BestQuotes4Ever.com
Sesungguhnya, penulis yang bersemangat jauh lebih menjanjikan daripada penulis yang berbakat.

Writing