';

Thomas Paine Best Religion Quotes

Thomas Paine Best Religion Quotes

Thomas Paine

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
Tüm kâinatı düzenleyen ve yöneten ilkeler gibi her bilimin de sabit ve değiştirilemez ilkeleri vardır. İnsan bu ilkeleri yapamaz ancak onları keşfedebilir.
Thomas Paine
BestQuotes4Ever.com
Tüm kâinatı düzenleyen ve yöneten ilkeler gibi her bilimin de sabit ve değiştirilemez ilkeleri vardır. İnsan bu ilkeleri yapamaz ancak onları keşfedebilir.

Religion