';

Sylvia L'Namira Quotes About Books

Sylvia L'Namira Quotes About Books

Sylvia L'Namira

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
Kalo nggak nulis, ya baca. Kalo nggak baca, ya nonton film saja lah.
Sylvia L'Namira
BestQuotes4Ever.com
Kalo nggak nulis, ya baca. Kalo nggak baca, ya nonton film saja lah.

Books, Reading, Writing, Writer