Motto Quotes

Brian A. McBride

Light or Death!

Brandon Sanderson

Life before Death.
Strength before Weakness.
Journey before Destination.

Greg Curtis

The Philosopher's Motto: I came, I saw, I pondered!

Michael Bassey Johnson

Working hard is a fool's anthem, getting others to work for you is the motto for every successful man.

E. Lockhart

Always do what you're afraid to do.

Stephen King

Fighting for peace, is like f***ing for chastity

Rachel Caine

Better broke than dead.

Uke Family Motto

Sanity is for the weak

Eleanor Hallowell Abbott

Provide for her Future - if you can! - That's my motto! - But a man's just a plain bum who don't provide for his own Past!

Enock Maregesi

Radia hakuwa na makosa. Wengi huishi maisha yao bure. Yeye aliishi ya kwake kwa ajili ya watu. Hakuishi tu kama raia wa Tunisia. Aliishi kama raia wa uanadamu, maadili mema na uchapakazi. Watu walimsifu kwa kuwa na kaulimbiu ya 'Acha dunia katika hali nzuri kuliko ulivyoikuta'.

Share Page